Otwarty konkurs ofert – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii 2021

Data publikacji: 30 marca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 961/2021 Burmistrza Nysy z dnia 30 marca 2021 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie