Powołanie Komisji Konkursowej – opiniowanie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2021

Data publikacji: 16 kwietnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenie nr 976/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2021.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie