Protokół z konsultacji – roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023

Data publikacji: 10 listopada 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie