Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020

Data publikacji: 17 stycznia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 490/2019 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie