Wyniki otwartego konkursu ofert – wsparcie realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2020

Data publikacji: 8 maja 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenie nr 614/2020 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysy z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2020.

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków