Zarządzenia nr 1893/2023 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na rok 2023

Data publikacji: 7 kwietnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1893/2023 Burmistrza Nysy z dnia 06 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023.

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie