Zarządzenie nr 1002/2021 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu

Data publikacji: 4 maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1002/2021 Burmistrza Nysy z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie