Zarządzenie nr 1005/2021 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu ofert

Data publikacji: 5 maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1005/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2021.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki

Urząd Miejski w Nysie