Zarządzenie nr 1014/2021 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu

Data publikacji: 10 maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1014/2021 Burmistrza Nysy z dnia 6 maja 2021 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie