Zarządzenie nr 1032/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 26 maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1032/2021 Burmistrza Nysy z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2021.

 

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie