Zarządzenie nr 1320/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 24 stycznia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1320/2022 Burmistrza Nysy  z dnia 21 stycznia 2022 r., w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie