Zarządzenie nr 1338/2022 Burmistrza Nysy – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2022

Data publikacji: 14 lutego 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenie nr 1338/2022 Burmistrza Nysy, z dnia 11 lutego 2022 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii letnich.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie