Zarządzenie nr 1348/2022 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 24 lutego 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1348/2022 Burmistrza Nysy z dnia 21 lutego 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii na rok 2022 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie