Zarządzenie nr 1349/2022 Burmistrza Nysy – wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022

Data publikacji: 22 lutego 2022

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym zarządzeniem nr 1349/2022 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2022 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie