Zarządzenie nr 1375/2022 Burmistrza Nysy – konkurs ofert – turystyka i krajoznawstwo na rok 2022

Data publikacji: 16 marca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1375/2022 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rok 2022.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie