Zarządzenie nr 1394/2022 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022

Data publikacji: 1 kwietnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1394/2022 Burmistrza Nysy z dnia 30 marca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii letnich.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie