Zarządzenie nr 1423/2022 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu (turystyka i krajoznawstwo oraz ratownictwo wodne na rok 2022)

Data publikacji: 26 kwietnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1423/2022 Burmistrza Nysy z dnia 25 kwietnia 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2022.

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie