Zarządzenie nr 1443/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 10 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1443/2022 Burmistrza Nysy z dnia 9 maja 2022 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2022.

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska