Zarządzenie nr 1444/2022 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – wsparcie instytucjonalne na rok 2022

Data publikacji: 13 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1444/2022 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysa z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. pkt 33 ustawy, poprzez wsparcie instytucjonalne, w tym m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji, w tym realizacja projektów na rok 2022.

                                                                                               Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Ochrony Zabytków
Urząd Miejski w Nysie