Zarządzenie nr 1481/2022 Burmistrza Nysy – konkurs ofert – zdrowie publiczne 2022

Data publikacji: 30 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenie nr 1481/2022 Burmistrza Nysy z dnia 30 maja 2022 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie