Zarządzenie nr 1492/2022 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – rozwój wspólnot

Data publikacji: 13 czerwca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1492/2022 Burmistrza Nysy z dnia 9 czerwca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2022.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie