Zarządzenie nr 1506/2022 Burmistrza Nysy – wyniku konkursu z zakresu zdrowia publicznego 2022

Data publikacji: 29 czerwca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1506/2022 Burmistrza Nysy z dnia 23 czerwca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie