Zarządzenie nr 1778/2023 Burmistrza Nysy – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 26 stycznia 2023

Zapraszam do zapoznania się z załączonym Zarządzeniem nr 1778/2023 Burmistrza Nysy z dnia 26 stycznia 2023 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie