Zarządzenie nr 1806/2023 Burmistrza Nysy – konkurs ofert – kultura 2023

Data publikacji: 16 lutego 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 1806/2023 Burmistrza Nysy, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie