Zarządzenie nr 1830/2023 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży 2023

Data publikacji: 3 marca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1830/2023 Burmistrza Nysy z dnia 1 marca 2023 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie