Zarządzenie nr 1849/2023 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – ratownictwo wodne 2023

Data publikacji: 9 marca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1849/2023 Burmistrza Nysy z dnia 8 marca 2023 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2023.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie