Zarządzenie nr 1879/2023 Burmistrza Nysy – powołanie Komisji Konkursowej

Data publikacji: 31 marca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 1879/2023 Burmistrza Nysy z dnia 30 marca 2023 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2023.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie