Zarządzenie nr 1899/2023 Burmistrza Nysy – ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2023

Data publikacji: 17 kwietnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego  zarządzenia nr 1899/2023 Burmistrza Nysy z dnia 13 kwietnia 2023 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa wodnego na rok 2023.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie