Zarządzenie nr 1939/2023 Burmistrza Nysy – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2023

Data publikacji: 11 maja 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 1939/2023 Burmistrza Nysy z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2023.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie