Zarządzenie nr 1951/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 31 maja 2023

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym zarządzeniem nr 1951/2023 Burmistrza Nysy z dnia 31 maja 2023 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie