Zarządzenie nr 1974/2023 Burmistrza Nysy – wyniki konkurs – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2023

Data publikacji: 16 czerwca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 1974/2023 Burmistrza Nysy z dnia 15 czerwca 2023 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2023.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie