Zarządzenie nr 1988/2023 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 23 czerwca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym zarządzeniem nr 1988/2023 Burmistrza Nysy z dnia 23 czerwca 2023 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie