Zarządzenie nr 2159/2023 Burmistrza Nysy – ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 21 listopada 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2159/2023 Burmistrza Nysy, z dnia 20 listopada 2023 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie