Zarządzenie nr 2161/2023 Burmistrza Nysy – konkurs ofert – pomoc społeczna

Data publikacji: 23 listopada 2023

Zarządzenie nr 2161/2023 Burmistrza Nysy z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie