Zarządzenie nr 2207/2023 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Data publikacji: 22 grudnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 2207/2023 Burmistrza Nysy z dnia 20 grudnia 2023 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie w latach 2024 – 2028.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie