Zarządzenie nr 2208/2023 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży na rok 2024

Data publikacji: 29 grudnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2208/2023 Burmistrza Nysy z dnia 22 grudnia 2023 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie