Zarządzenie nr 2251/2024 Burmistrza Nysy – otwarty konkurs – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży 2024

Data publikacji: 29 stycznia 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2251/2024 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2024 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie