Zarządzenie nr 2280/2024 Burmistrza Nysy – otwarty konkurs – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na rok 2024

Data publikacji: 23 lutego 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2280/2024 Burmistrza Nysy z dnia 21 lutego 2024 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie