Zarządzenie nr 2282/2024 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 23 lutego 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 2282/2024 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2024.