Zarządzenie nr 2288/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 23 lutego 2024

Zarządzenie nr 2288/2024 Burmistrza Nysy z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2024.