Zarządzenie nr 2289/2024 Burmistrza Nysy – otwarty konkurs – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2024

Data publikacji: 23 lutego 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2289/2024 Burmistrza Nysy z dnia 23 lutego 2024 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2024.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie