Zarządzenie nr 2340/2024 Burmistrza Nysy – wyniki otwartego konkursu ofert – wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2024

Data publikacji: 27 marca 2024

„Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2340/2024 Burmistrza Nysy z dnia 26 marca 2024 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2024.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie