Zarządzenie nr 2341/2024 Burmistrza Nysy z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 27 marca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia Nr 2341/2024 Burmistrza Nysy z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2024.

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Ochrony Zabytków
Urząd Miejski w Nysie