Zarządzenie nr 2342/2024 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024

Data publikacji: 29 marca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 2342/2024 Burmistrza Nysy z dnia 27 marca 2024 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie