Zarządzenie nr 2360/2024 Burmistrza Nysy z dnia 12 kwietnia 2024 roku

Data publikacji: 15 kwietnia 2024

Zarządzenie nr 2360/2024 Burmistrza Nysy z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – II nabór.