Zarządzenie nr 544/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 6 marca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 544/2020 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie