Zarządzenie nr 617/2020

Data publikacji: 12 maja 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 617/2020 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020.