Zarządzenie nr 692/2020 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu na wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020

Data publikacji: 5 sierpnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 692/2020 Burmistrza Nysy z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020.

 

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie