Zarządzenie nr 893/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 15 stycznia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 893/2021 Burmistrza Nysy z dnia 14 stycznia 2021 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Nysa na lata 2021 – 2025 pn. ,,Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w latach 2021 – 2025”.

 

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej