Zarządzenie nr 925/2021 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji: 26 lutego 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 925/2021 Burmistrza Nysy z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie